Helbreds- og sygdomsangst

Ønsker du at lære at håndtere din helbreds- og sygdomsangst
så den ikke håndterer dig?

Få metakognitiv behandling der virker.

Helbreds- og sygdomsangst

Ønsker du at lære at håndtere din helbreds- og sygdomsangst
så den ikke håndterer dig?

Få metakognitiv behandling der virker.

Hvad er helbreds- og sygdomsangst?

Når man oplever helbreds- og sygdomsangst så oplever man ofte angst for at fejle noget alvorligt og/eller angst for at dø. Tankerne kan kredse om man er ved at få kræft, blodpropper eller anden alvorlig sygdom evt. med døden til følge. Man er meget opmærksom på sin krop og retter ofte opmærksomheden uhensigtsmæssigt meget indad mod sig selv og mod det man tænker, føler og mærker i kroppen. Det medfører en overopmærksomhed som kan være med til at vedligeholde angsten. Når man mærker en almindelig kropslig reaktion fx prikken og stikken i foden så bliver man straks opmærksom på det og det kan sætte en kaskade af bekymringer i gang om man mon kan være ramt af en livstruende sygdom.

 

Det at opleve angst er en normal følelse. Angsten er en reaktion på at vi oplever farer og trusler i livet. Ubehaget skal få os til at reagere, og har hjulpet mennesker gennem tiden med at overleve. Det kan være voldsomt ubehageligt og også begrænsende i livet at opleve helbreds- og sygdomsangst. Angsten kan påvirke en så meget i livet at der er ting og situationer man undgår og det kan være svært at få dagligdagen til at fungere og hænge sammen.

Hvad er helbreds- og sygdomsangst?

Når man oplever helbreds- og sygdomsangst så oplever man ofte angst for at fejle noget alvorligt og/eller angst for at dø. Tankerne kan kredse om man er ved at få kræft, blodpropper eller anden alvorlig sygdom evt. med døden til følge. Man er meget opmærksom på sin krop og retter ofte opmærksomheden uhensigtsmæssigt meget indad mod sig selv og mod det man tænker, føler og mærker i kroppen. Det medfører en overopmærksomhed som kan være med til at vedligeholde angsten. Når man mærker en almindelig kropslig reaktion fx prikken og stikken i foden så bliver man straks opmærksom på det og det kan sætte en kaskade af bekymringer i gang om man mon kan være ramt af en livstruende sygdom.

 

Det at opleve angst er en normal følelse. Angsten er en reaktion på at vi oplever farer og trusler i livet. Ubehaget skal få os til at reagere, og har hjulpet mennesker gennem tiden med at overleve. Det kan være voldsomt ubehageligt og også begrænsende i livet at opleve helbreds- og sygdomsangst. Angsten kan påvirke en så meget i livet at der er ting og situationer man undgår og det kan være svært at få dagligdagen til at fungere og hænge sammen.

Symptomer ved helbreds- og sygdomsangst

 Angst for sygdomme
 Overtænkning og bekymringer om sygdom og helbred
 Overvågning af kroppen
 Overopmærksomhed på kropslige fornemmelser
 Tjekkeadfærd
 Fejlfortolkninger
 Søger beroligelse hos andre fx hos lægen

Symptomer ved helbreds- og sygdomsangst

 Angst for sygdomme
 Overtænkning og bekymringer om sygdom og helbred
 Overvågning af kroppen
 Overopmærksomhed på kropslige fornemmelser
 Tjekkeadfærd
 Fejlfortolkninger
 Søger beroligelse hos andre fx hos lægen

Få effektiv metakognitiv behandling til din helbreds- og sygdomsangst

Men der er hjælp at hente. I min tid som psykolog har jeg flere års erfaring med behandling af helbreds- og sygdomsangst. Jeg kender til de problematikker og udfordringer, som man oftest står med, og kan derfor støtte dig, og give dig de redskaber som er nødvendige for at behandle din helbreds- og sygdomsangst. Så du hurtigt oplever at få det bedre.
I et forløb hos mig tager jeg udgangspunkt i, hvor du er i livet lige nu. Det kan føles som om, at angsten har overtaget kontrollen og hæmmer din hverdag. Mange oplever at have mistet kontrollen og mangler fokus og overblik.

 

Jeg arbejder med at skabe mestring over den situation du står i. Du lærer at genopdage at det er dig der har kontrollen og ikke angsten der kontrollerer dig og dit liv. Du lærer at håndtere din helbreds- og sygdomsangst og vi vil også arbejde med antagelserne bag hvorfor den er opstået og hvad der vedligeholder den. Du vil hurtigt vil opleve en bedring i dine symptomer og du vil efter forløbet er afsluttet opleve at stå stærkere så du fremadrettet vil kunne håndtere de udfordringer og bump på vejen som livet nu engang bringer os alle på en ny måde så det ikke får lov at fylde uhensigtsmæssigt for dig. Vil du læse mere om metakognitiv terapi?

Få effektiv metakognitiv behandling til din helbreds- og sygdomsangst

Men der er hjælp at hente. I min tid som psykolog har jeg flere års erfaring med behandling af helbreds- og sygdomsangst. Jeg kender til de problematikker og udfordringer, som man oftest står med, og kan derfor støtte dig, og give dig de redskaber som er nødvendige for at behandle din helbreds- og sygdomsangst. Så du hurtigt oplever at få det bedre.
I et forløb hos mig tager jeg udgangspunkt i, hvor du er i livet lige nu. Det kan føles som om, at angsten har overtaget kontrollen og hæmmer din hverdag. Mange oplever at have mistet kontrollen og mangler fokus og overblik.

 

Jeg arbejder med at skabe mestring over den situation du står i. Du lærer at genopdage at det er dig der har kontrollen og ikke angsten der kontrollerer dig og dit liv. Du lærer at håndtere din helbreds- og sygdomsangst og vi vil også arbejde med antagelserne bag hvorfor den er opstået og hvad der vedligeholder den. Du vil hurtigt vil opleve en bedring i dine symptomer og du vil efter forløbet er afsluttet opleve at stå stærkere så du fremadrettet vil kunne håndtere de udfordringer og bump på vejen som livet nu engang bringer os alle på en ny måde så det ikke får lov at fylde uhensigtsmæssigt for dig. Vil du læse mere om metakognitiv terapi?

Du er velkommen til at kontakte os

 

Hvis du har spørgsmål eller bare har lyst til at høre mere om, hvordan du kan få hjælp til at behandle din helbreds- og sygdomsangst, så er du altid velkommen til at skrive til os på psykolog@mariabang.dk.

 

Du er velkommen til at kontakte os

Hvis du har spørgsmål eller bare har lyst til at høre mere om, hvordan du kan få hjælp til at behandle din helbreds- og sygdomsangst, så er du altid velkommen til at skrive til os på psykolog@mariabang.dk.